TU nájdeš vyše 300 tréningov už za 6,50 € mesačne

Kde na Slovensku získate certifikát inštruktora jogy?

Nikola Danišová

Rozmýšľate nad tým, že by ste sa stali certifikovaným inštruktorom jogy, ale neviete, kde hľadať? Máme pre vás zoznam akreditovaných kurzov jogy na Slovensku.            

Kde na Slovensku získate certifikát inštruktora jogy?
2. SEP 2015

Slovenská asociácia jogy  v Bratislave                   

SAJ je zastrešujúca organizácia iných organizácií, ktoré poskytujú kurzy jogy. Cez svoje školiace stredisko sa zameriavajú najmä na výchovu cvičiteľov z radov členov členských organizácií. Akreditované kurzy cvičiteľov ponúka organizácia v 1., 2. a 3. stupni. „Najväčší záujem je o kurzy cvičiteľov v dotácii 50, 100 a 150 hodín a o kurzy učiteľov jogy v dotácii okolo 200 hodín. Akreditácia je jednak cez MŠVVaŠ SR a potom cez Európsku úniu jogy, ktorá zastrešuje výchovu učiteľov jogy,“ upresňuje pán Timčák zo Spoločnosti priateľov jogy a Slovenskej asociácie jogy. Podrobné informácie nájdete na stránke www.saj.sk.

1yoga.sk – Asthanga joga v Bratislave 

„Škola je členom medzinárodnej jogovej aliancie a má podľa jej štandardov najvyšší dosiahnuteľný rating,“ vysvetľuje Jaro Pávek. Jeho škola ponúka necertifikované začiatočnícke kurzy jogy, tak ako aj certifikované tréningy učiteľov asthanga jogy. Tréning sa dá absolvovať jednorázovo na zvýšenie obzoru vo svete jogy, alebo študovať počas niekoľkých rokov, a vybudovať si tak hlboké pochopenie tradičnej jogy na všetkých jej úrovniach, čo je vlastne aj cieľom školy. Absolventi školy sa tiež môžu registrovať ako učitelia v joga aliancii, a tak sa stať učiteľom akceptovaným po celom svete. Môžu dosiahnuť tri stupne registrácie. RYT200 (Registred Yoga Teacher), RYT300 a RYT500 podľa množstva odštudovaných hodín.

Tréningy prebiehajú ako jeden dvojtýždňový blok s obsahom 100 vyučovacích hodín a rozostupom pol roka alebo rok medzi jednotlivými tréningmi na získanie praxe. Jaroslav Pávek ďalej upresňuje: „Nezameriavam sa na víkendové kurzy, lebo chcem, aby po dobu školenia ľudia jogou žili. Záujemcovia sa môžu prihlasovať tak, že mi pošlú e-mail a ja s nimi komunikujem ďalej. Od prvého kontaktu má u mňa každý individuálny prístup. Cieľom školy je do sveta jogy vniesť jej starého a takmer strateného ozdravného ducha – princípy, podľa ktorých sa joga praktizovala kedysi a pripomenúť rozdiely, ktoré svetom jogy mávajú dnes.“ Podrobné informácie nájdete na stránke www.1yoga.sk/.    

Kurz Power jogy v Bratislave

Akreditovaný kurz Power jogy začalo ponúkať aj bratislavské štúdio Yogo! Aktuálne si tu môžete urobiť kurz Inštruktor jogy I. kvalifikačného stupňa špecializácia Power jogy. Kurz je akreditovaný MŠVVaS SR. Celý program prebieha počas troch víkendov, kedy absolvujete teoretickú i praktickú časť. Viac informácii nájdete na www.yogo.sk

Yoga Vidyalaya v Bratislave a Haliči         

Program je akreditovaný MŠVVaS SR. Po ukončení programu absolventi získajú certifikát inštruktora jogy 1. kvalifikačného stupňa. Podmienky na prijatie do vzdelávacieho programu sú: vek minimálne 18 rokov a skúsenosti s praktizovaním jogy. Kurz prebieha intenzívnou formou šesťdňového pobytového sústredenia. Cieľom kurzu je naučiť budúcich inštruktorov správne prevedenie základných ásan, základy pránáyámy a základnú zostavu cvikov tvoriacu Súryanamaskár (Pozdrav slnku) a zostavu Rišikéšsku. Podrobné informácie nájdete na stránke www.yogavidya.sk.  
 

Sport Club Pohoda v Trnave         

Organizácia ponúka množstvo školení pre rôzne formy aerobicu a fitnes v rámci Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športe SR schváleného MŠVVaŠ SR. Kurz inštruktora jogy organizácia ponúka v 1., 2. a 3. kvalifikačnom stupni v špecializácii power joga. Najbližší štvordňový kurz, na ktorom môžete získať diplom inštruktora power jogy 1.stupňa, sa koná v októbri. Podrobné informácie nájdete na www.pohoda-club.sk.

Powerjoga Akadémia Slovensko v Piešťanoch     

Powerjoga Akadémia Slovensko  je vzdelávacie centrum, ktoré je akreditované MŠVVaŠ SR. Ponúka ucelený a jedinečný koncept vzdelávania inštruktorov jogy. Inštruktor sa naučí vnímať spektrum prístupov v joge a na záver rozvíja svoju špecializáciu. Cieľom výučby je naučiť inštruktorov jogový pohyb na základe vývojovej kineziológie, indickej tradície s plným vnímaním západného sveta. Základná výučba je vedená zážitkovo, aby účastníci dokázali aplikovať svoje praktické zručnosti v rámci vlastných lekcií jogy. Certifikát môžete získať z power jogy a hatha jogy v 1., 2., alebo 3.stupni. Základný kurz 1. stupňa  je v rozsahu 80 hodín výučby. Pokročilé kurzy 2. stupňa majú 100 hodín výučby a 3. stupňa 150 hodín výučby. Kritéria na prijatie do kurzu sú dosiahnutie plnoletosti a ukončené stredoškolské vzdelanie. Skúsenosti a prax v joge podmienkou nie sú. Kurzy prebiehajú vo víkendových intervaloch v priebehu približne 3 mesiacov. „Všetky programy obsahujú všeobecné predmety, ako napr. základná anatómia, fyziológia, kineziológia, výživa, pedagogika, didaktika športu, hygiena športu a odborné predmety sú zamerané na danú špecializáciu  v joge. V priebehu štúdia  výučba obsahuj teóriu aj prax. Všetky potrebné informácie nájdete na www.powerjoga.sk

Spoločnosť priateľov jogy v Košiciach     

„Ponúkame ročné kurzy jogy, mesačné kurzy pránájámy, relaxácie a meditácie, víkendové kurzy holotrópneho dýchania, savita jogy a iné. Ponúkame aj intenzívne týždňové letné kurzy. V zmysle poverenia Slovenskej asociácie jogy robíme aj akreditované kurzy cvičiteľov jogy 1., 2. a 3. stupňa,“ vyjadril sa pán Timčák zo Spoločnosti priateľov jogy a Slovenskej asociácie jogy. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.spj.saj.sk

Zdroj foto: unsplash.com. Dingzeyu Li

Ľudia, ktorí čítali tento článok, zaujímajú sa tiež o: 

Strala joga je nový štýl, ktorý sa venuje len postave. meditácia ide bokomStrala joga sa venuje len postave. Meditácia ide bokom

Skúste niečo nové a zacvičte si strala jogu s Tarou. Nová disciplína jogy sa venuje predovšetkým postave bez meditácie. Oddýchnutá myseľ je len bonus.            

 

Bolia vás oči a hlava? vynechajte tabletky a skúste očnú joguBolia vás oči a hlava? Vynechajte tabletky a skúste očnú jogu

V dnešnej dobe, keď je televízor samozrejmosťou a počítač nevyhnutnosťou, preto sa mnohým ľuďom zhoršuje zrak. 

 

Olit - energické cvičenie tretieho tisícročia sa na slovensku ešte necvičíOlit je energické cvičenie tretieho tisícročia. U nás sa ešte necvičí

Za cvičenie, ktoré buduje harmóniu medzi mysľou a telom, by sa nemuseli hanbiť ani starovekí Gréci. 


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Kde na Slovensku získate certifikát inštruktora jogy?

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.