TU nájdeš vyše 300 tréningov už za 6,50 € mesačne

Kurzy jogy na Slovensku ponúka aj nová škola Fredyho Ayisiho a Joža Pročka

Jana Šimkovičová

Slovensko má svoju ďalšiu jogovú školu. Každý, kto má ambície stať sa inštruktorom jogy a hľadá možnosti jogového vzdelania, sa tejto správe určite poteší. 

Kurzy jogy na Slovensku ponúka aj nová škola Fredyho Ayisiho a Joža Pročka
23. SEP 2014

Myšlienka založiť jogovú školu YOGA VIDYA vzišla zo záujmu ľudí, s ktorými sa jej zakladatelia stretávajú na pravidelných cvičeniach, workshopoch a iných jogových podujatiach. Samotným podnetom bol neustále rastúci záujem ľudí o jogu a jej výučbu. „Naším cieľom je vytvoriť profesionálnu inštitúciu, ktorá poskytne možnosť obohatiť svoje znalosti, zručnosti a praktické skúsenosti z oblasti jogy. YOGA VIDYA je zameraná na školenia, výučbu a tréningy tých, ktorí majú hlbší záujem o zdokonaľovanie sa v tejto oblasti a následne chcú svoje poznatky a skúsenosti zdieľať s ďalšími ľuďmi,“ prezrádza Adriana Pročková, jedna zo zakladateľov školy.

Odporúčame prečítať: Nabite sa energiou pozdravom slnku

Medzi zakladateľov patrí aj Fredy Ayisi, ktorý sa vďaka svojim skúsenostiam a dlhoročnej praxi stal garantom školy pre oblasť jogy. Nemenej známou tvárou je Jožo Pročko, ktorý sa rovnako podieľa na založení školy, ale aj na výučbe. Ako absolvent FTVŠ UK v Bratislave, športovec a učiteľ pôsobí v škole ako gestor a a lektor niektorých športových predmetov. Súčasne, ako absolvent VŠMU s mnohoročnými praktickými skúsenosťami sa bude podieľať na zlepšovaní schopnosti komunikácie budúcich inštruktorov so svojimi cvičencami.

jogová škola 1

YOGA VIDYA bude poskytovať možnosť vzdelávania nielen pre budúcich inštruktorov jogy, ale aj pre širokú verejnosť, a to formou kurzov na rôzne témy z oblasti jogy. Joga však nezahŕňa len fyzické cvičenie. Ak sa zaujímate aj o duchovnú stránku jogy, na svoje si prídete na prednáškach a diskusiách, ktoré v škole na túto tému zakladatelia pripravujú. Kurzy a iné podujatia môžete navštevovať v mestách Bratislava a Halič, v ktorých má škola svoje pôsobenie.

Odporúčame prečítať: Cesta jogy

K tímu lektorov sa pripája aj Adriana Pročková: „Joga je niečo, čo ma už mnoho rokov napĺňa, čo som si veľmi obľúbila, čo ma zaujíma a obohacuje a čomu som sa začala pred pár rokmi venovať aj ako inštruktorka.“ YOGA VIDYA má tím profesionálnych lektorov, odborníkov s dlhoročnou praxou vo svojej profesii. Všeobecné predmety zastrešujú lekári, absolventi fakulty telesnej výchovy a športu, vysokoškolsky vzdelaní učitelia. Mnohí z nich majú za sebou kariéru vrcholových športovcov a mnohé športové úspechy. Súčasne takmer všetci praktizujú jogu.

jogová škola

Vzdelanie pre budúcich inštruktorov

Prvý kurz, ktorý škola zaradila do svojej ponuky, je kurz pre budúcich inštruktorov jogy 1. (najnižšieho) kvalifikačného stupňa. Na tento budú nadväzovať ďalšie, vyššie stupne s dodržaním potrebného odstupu medzi získavaním ďalšieho vyššieho vzdelania. Tieto programy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu získa absolvent certifikát s akreditáciou MŠVVaŠ SR, na základe ktorého môže oficiálne vykonávať činnosť inštruktora jogy. To znamená, že môže požiadať živnostenský úrad o vydanie živnosti na túto činnosť, či už ako fyzická, alebo ako právnická osoba. Bez certifikátu nie je možné získať na Slovensku živnosť na vykonávanie činnosti inštruktora jogy a podnikať v tejto oblasti. Úspešným absolvovaním tohto kurzu získa absolvent súčasne možnosť ďalšieho vzdelávania. Po roku aktívnej praxe a vykonávaní činnosti inštruktora môže absolvovať kurz inštruktora 2. kvalifikačného stupňa a potom 3. najvyššieho stupňa. Obsah týchto kurzov na seba nadväzuje a v konečnom dôsledku dáva absolventovi ucelené základy vzdelania v tejto oblasti. 

Kurz inštruktor jogy 1.stupňa bude prebiehať intenzívnou formou počas šiestich dní. Obsahuje všeobecnú časť, ktorá zahŕňa prípravu z predmetov ako anatómia, fyziológia, biomechanika, didaktika športu, psychológia, pedagogika atď.

Druhú časť predstavuje odborná špecializácia, ktorá obsahuje predmety týkajúce sa jogy. Táto časť sa podrobne venuje správnemu praktizovaniu jednotlivých základných pozícií – ásan, ich pôsobením na ľudský organizmus, schopnosti inštruktora spájať tieto ásany do ucelenej lekcie jogy tak, aby žiakovi priniesla nielen fyzický, ale aj psychický úžitok. Súčasťou tejto časti sú základné dychové cvičenia, samotné správne dýchanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou praktizovania jogy. Spôsoby, ako rozvíjať schopnosť koncentrácie, základné spôsoby relaxácie nevynímajúc, samozrejme, historické korene jogy, základné školy, ich charakteristiku, získanie prehľadu o rôznych prístupoch k joge. Kurz je ukončený záverečnou skúškou.

„Realizovať sa ako inštruktor jogy prináša so sebou aj obrovskú zodpovednosť voči tým, ktorí si prídu zacvičiť alebo duchovne pookriať. Preto každý, kto seriózne uvažuje o tom, robiť inštruktora jogy, sa skôr či neskôr touto témou začne zaoberať. Nehovoriac o tom, že je tu aj požiadavka zo strany jogových centier, ktoré požadujú doklad o profesionalite inštruktora. Aj keď, budem veľmi úprimná, získanie certifikátu žiadnemu inštruktorovi nezaručí dôveru žiaka. Tú si musí získať svojimi znalosťami, prístupom  a schopnosťou odovzdať svoje skúsenosti ďalej,“ dodáva Adriana.

Prvé kurzy v tomto rozsahu ponúka škola YOGA VIDYA v termínoch 29.9. - 4.10 2014 v Bratislave a 2.2. - 7.2.2015 v Haliči.


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Kurzy jogy na Slovensku ponúka aj nová škola Fredyho Ayisiho a Joža Pročka

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.