TU nájdeš vyše 300 tréningov už za 6,50 € mesačne

Cesta jogy

Robert Urgela

„Pri učení sa asán, existujú dve možné cesty. Mechanická cesta, ktorá je rozšírená, a potom intuitívna cesta, ktorá hovorí o tom, že sa asánu nedá naučiť, je možné ju len objaviť.“ Toto je len časť zo zaujímavého rozhovoru o tajuplnej joge a jej krásach.

Cesta jogy
27. AUG 2014

Ľudstvo  sa vo svojej histórii  až na určité výnimky vyvíjalo podľa zákonov dvojpolárnosti. Odlišný, nedvojný, zjednocujúci pohľad na svet a vzťahy boli súčasťou džanaizmu, buddhizmu, taoizmu, nachádzali sa vo védach a ďalších starodávnych učeniach. Objavili sa aj v jóge u Árijcov, ktorí počas svojho putovania na územie Indie boli nútení prejsť strastiplným putovaním. Naučili sa, ako je možné adaptáciou na zmeny vonkajšieho prostredia prežiť. Tak sa objavila joga ako spôsob prežitia v extrémnych podmienkach. Vedľajším efektom takejto tradičnej praktiky je pre súčasného človeka  nielen dobré zdravie, práceschopnosť, zvýšená adaptácia na vonkajšie zmeny, ale aj znovuzrodenie človeka, omladzovanie jeho  fyziológie, psychiky a objavenie sa nových emócií: „melódie pocitov“.

Už po štvrtýkrát nás v septembri tohto roku poctí svojou návštevou nositeľ odkazu starej  jogovej tradície Aghora - strážcov ohňa, MAI RAM YOGY, Bhagawan Ram z ášramu vo Vilnjuse. O joge sa s Bhagavan Ram rozprával Robert Urgela.

Čo môžeme očakávať vo Vašom ášrame?

Keď do nášho ašramu prídu nováčikovia, hovorím im o tom, čím sa zaoberáme. Asány a gymnastika jogy sú len malou časťou progamu. Naše zameranie je už od začiatku oveľa širšie.

Popri asánach je súčasťou jogy pranayáma, energetika, spôsob života a meditácie. Na prvej úrovni je iba práca s telom, ďalšia úroveň spája prácu s telom, spoločne s energetikou, pomocou asán, pranayámy, s rozvíjaním vnútorného hmatu, a na tretej úrovni je práca s vedomím v meditačnej praxi a v krija joge.

Robert urgela

Položím často kladenú otázku:  Čo je to joga?

Autority jogy zdôrazňujú, že joga je spájanie. Ak funguje iba jedna časť - telesný tréning, niet čo spájať, niet jogy. Spektrum mai ram jogy je veľmi široké. V praxi nezostáva na povrchu, ale preniká do hĺbky. V optimálnom základnom variante je trvanie tréningu 1,5 hod. Napríklad aj pri joga terapii. V komplexnej podobe je trvanie tréningu minimálne 2 hodiny. V prípade tréningu pokročilých, kde  je viac meditačnej praxe, dlhé urdržiavanie asán, množstvo pranajámnych praktík sa trénuje 3 a viac hodín. Pri tomto tréningu sa  pozícia udržuje niekedy aj desať minút a vchádza sa do stavu, kde sa hlboko prepracuje nielen telo ale aj energia a mení sa  myseľ. Tu je správnejšie hovoriť už nie o asáne, ale o mudre. Je to stav  vedomia.

Charakterizujme mai ram jogu. Aká je v nej výuka?

V našej škole sú ľudia, ktorí získali iniciáciu, zasvätenie do hĺbky jogy. Táto tradícia pochádza priamo z Indie, nie zo seminárov alebo kníh. V Indii guru odovzdáva svoje učenie nesprostredkovane. Počas niekoľkých rokov sleduje svojich žiakov, ako sú pripravení, resp. nepripravení. V ášrame niektoré praktiky  presahujú aj  samotné hranice chápania jogy. Tam začínajú tantra joga, rituály a obrady. Tieto je intelektuálnym spôsobom ťažko objasniť. V týchto prípadoch guru svojim vedomím dokáže meniť svoje vonkajšie telo, vonkajší svet. Takým spôsobom pomáha riešiť vnútorné problémy iných, ktoré sa nedajú vyriešiť asánami, pránajámou, ani meditáciami. Táto oblasť už presahuje rámec  klasicky chápanej jogy.

V súčasnosti  sa stávajú populárnymi očistné praktiky, rôzne metódy detoxikácie organizmu. Často sa popularizujú praktiky vybrané z jogy, ale bez kontextu a prepojenia na komplexnú jogovú prax

Súčasný um človeka je selektívny. Vyberá si to, čo sa mu zapáči. Takým spôsobom môže získať niektoré čiastočné výsledky. Avšak v tradičnom zmysle výsledky nemajú trvať deň, týždeň, mesiac. Pre hlboké riešenie problémov sa pracuje komplexne. Očistnými praktikami, očistou čriev, preplachovaním dutín, masážami alebo dietetickými režimami samostatne, oddelene od ostatných zložiek, nesú so sebou isté riziká. Jednotlivo tieto metódy nepracujú tak účinne, ako v celku. Jógové praktiky sa líšia od ajurvédskych praktík, aj od bežného chápania zdravého spôsobu života. Šatkarmy, očistné techniky pôsobia na troch úrovniach, na zdravie, energetiku a um.

Robert urgela 1

Na čo slúžia šatkarmy?

Človek, ktorý sa nevenuje svojmu organizmu v súlade s prírodou, žije, myslí a stravuje sa často deštruktívnym spôsobom. Porušením rovnováhy procesov prijímania a vylučovania sa v organizme zvyšuje ukladanie látok. Keď človek počas dlhého obdobia napomáhal ukladaniu látok, zanášaniu organizmu nepotrebnými produktmi vlastného metabolizmu aj cudzorodými látkami, je potrebné pomôcť organizmu upratať ich. Pre zvýšenie energetickej úrovne je potrebné vyčistiť  medzibunkové priestory, krvný obeh a lymfatický systém. Keď sa začína prax jogových pozícií a práca s energetickým dýchaním, zvnútra organizmu sa začínajú uvoľňovať odpadové látky. Je potrebné, aby sa dostali von cez orgány vylučovania. Očistenie sa netýka len samotných produktov metabolizmu. Mení sa samotné vedomie orgánov a organizmu. Mení sa  charakter vody v tele, biochémia, mení sa samotné správanie orgánov, ich vzájomné vzťahy. Preto šatkarmy pôsobia aj na mentálnu stránku človeka, menia myslenie a um.

Zmysel šatkarmy je nielen zbavenie sa odpadových látok, ale aj zmena formy myslenia. Šatkarmy umožňujú prijímať vonkajší svet intenzívnejšie, otvorenejšie a tiež aj lepšie chápať seba samého. Určitý čas je pozitívne súčasne s praktikou jogy udržovať určitý stravovací režim a vykonávať očistné praktiky. Na porovnanie v ayurvédskej praxi človek príde na týždeň, dva, na sériu procedúr. Ktosi spraví masáže, niekto vodoliečbu alebo očistné procedúry, iný spraví čaj. Deje sa to bez účasti vedomia, bez aktívnej práce na sebe. V jogových očistných praktikách ide o systematické zapájanie vedomia a prácu so sebou zvútra. Človek sa sám zaoberá praktikami, pracuje so sebou vedome a samostatne. Mení sa pri tom vedomie, poznanie praktikujúceho. Zmenu nevyvoláva vonkajší svet, masér, liečebná praktika, začíname meniť sami seba zvnútra, zaslúžene.

Z čoho pozostáva samotná prax jogy?

Pozostáva z niekoľkých častí. Asána je stavom tvojej mysle. Tvoje telo, jeho forma. Množstvo asán pomáha zmeniť jednak fyzické telo, a zároveň aj um. Ak sa venujeme určitým zostavám, asánam, môžeme  dosiahnuť zmenu svojho stavu. Je  zaujímavé sledovať, ako mnohí ľudia rozmýšľajú: tréner, učiteľ, obrázok v knihe, alebo youtube ukážu zraku ako má vyzerať asána a podľa toho ju treba mechanicky opakovať. Toto je veľmi neistá, dlhá a často neúspešná cesta plná strádania. Okrem toho, takýto prístup vyžaduje silnú vôľu, cvičiť asány len svalovou mechanikou je namáhavé a ťažké. Ak je však k dispozícii dostatočne múdry učiteľ, tak ten zdôrazní, že asána nie je o mechanickom opakovaní. Žiak sa začne sám, prirodzene, zapojením vnútornej tonizácie pohybovať tak, že objaví padmasanu, bhunjangaasánu, natarajasanu a mnohé ďalšie asány. Telo samé začína nachádzať jednotlivé polohy. Dobrý učiteľ nehovorí - rob takúto alebo onakú polohu. Hovorí, čo treba hľadať a cítiť. Existujú dve možné cesty. Mechanická cesta, ktorá je rozšírená, a potom intuitívna cesta, ktorá hovorí o tom, že sa asánu nedá naučiť, je možné ju len objaviť. Učiteľ  pomáha príkladom, ale u žiaka beží  naladenie sa pocitmi, dýchaním, hmatom, vnútorné naladenie sa na vonkajšiu formu. Existuje obrovský rozdiel medzi mechanickým zaujímaním asány a zaujímaním polohy s vnútorným hľadaním. Asána je veľmi individuálna u každého človeka.

Dá sa povedať, že asána je špecifický, pohodlný, bodrý stav tela a vedomia. Ak si len pohodlne ľahneme, oddychujeme a vypíname vedomie, už to nie je asána. Patanždali nie náhodou hovorí o špecifickom stave. Telu a vedomiu sa ľahko prijíma zmena. Je to tzv. dynamika. Statika je ťažšia. V statike vzniká veľmi silný stav vedomia. V hraničnom význame sa hovorí o Samadhi keď sa spojí telo s dušou.

V praxi je zaužívaným postupom začať dynamickou zostavou a nakoniec skončiť statikou. Dlhodobo zotrvávať v dynamickom tréningu, v neustálom hľadaní, procese,  je ťažké. Tak, ako keď jeme, po nasýtení sa je treba prestať jesť. Keď sa prechádzame po horách a prídeme na vrchol hory,  tam zostávame stáť, kocháme sa krásou pohľadu z výšky hory. Podobne je to v praxi jogy. Zaoberáme sa asánami, vykonávame telesné a energetické pohyby, ale nakoniec sa vedomie a telo  zastavia v stave rozjímania, lebo tak je to príjemné, tak je to dobré. Vo vnútri sa objaví naplnenosť, kedy už nie je potrebné sa hýbať, už sme všetko objavili, dovŕšili, našli. V Indii hovoria o  všeobecnom stretnutí sa s Bohom, kedy sa individuálna duša človeka stretáva s kozmickým duchom v stave Jednoty. Je 12 foriem zastavenia, dovŕšenia, naplnenia. Čínania špecifikujú 12 stavov  zjednotenia. Nazvali ich meridiánmi.

Robert urgela 2

Ako sa pristupuje vo vašom ašrame k pranajáme?

Joga je spájanie. Čo spájame. Dôležitá je energia dýchania. V joge sa hovorí: "Prostredníctvom dýchania možno postihnúť energiu." Poznať a riadiť energiu. Nestačí stimulovať svoje svaly, šľachy, kosti, ale je dôležité synchronizovať pohyb so svojím dýchaním. Týka sa to životnej sily, prány. Prvým stupňom jogy je spájanie energie pohybu s energiou prány. Je to prvý dôležitý moment. Pranayáma je možná aj statická, kedy je telo už v pokoji a akcent je na sledovaní pocitov z dýchania. Pre pranayámu sú rozhodujúce dve energie: studená a horúca. Pokiaľ z nich niektorá prevažuje, nie je možné získať jasný stav vedomia. V jóge je dôležité vyrovnávanie studenej a horúcej energie. Práca s pránou nasleduje až po tom, kedy je už telo v rovnováhe, pevné a pružné, bez blokád. Samotná pranyáma už znamená vysokú úroveň.

Pranajáma je riadením dvoch energií. Podstatné pri nej je nielen získať ich rovnováhu, ale vojsť do hlbokého stavu. Špecifické hlboké stavy sa dosahujú pri zastavení dýchania tzv. kumbache. Sú vrcholom statických praktík. Podobne ako pri asánach. Najprv sa rozvíja dynamika, potom sa objavuje statika. Ak pri pranayáme zastavíme dýchanie vznikajú najhlbšie vnútorné zmeny.  Riadenie energie pranayámou je hlbokou náukou so silnými výsledkami.

Podľa môjho názoru, súčasná joga tu aj končí.Asány a pranayámu je možné dosť dobre si osvojiť  samostatne. Tretia etapa, bezprostredná práca s umom meditáciami, by mala byť sprevádzaná posvätením. V  našom ašráme Mai ram získala posvätenie už  pred 7 rokmi. V tomto roku tak isto niekoľko žiakov získalo iniciáciu  pre meditačnú prax. Pokiaľ chce žiak po dozretí v asánach  a pranajáme preniknúť  do hĺbky,  toto je zaužívaný chod.  V športových kluboch a centrách  sa  jogou nazývajú asány a prípadne pranayáma.

Popularitu získavajú meditácie  rôzneho druhu. Čo je potrebné vedieť skôr, ako vyhľadáme školu, učiteľa, špecialistu?

Pri tejto téme sú rozšírené ezoterické špekulácie a výmysly moderného umu. Asány je možné preveriť. Ako učiteľ sedí, ako vykonáva pohyby, aké má asány, ako ovláda svoje telo. Možno ho preveriť z hľadiska jeho energie. Ako dýcha, ako dokáže učiť, ako vládne umením spájať. Preveriť prax meditácie nie je jednoduché. Pri meditáciách nie sú spravidla telesné pohyby ani intenzívne dýchacie praktiky. Tu ide o ponáranie sa do svojho vnútra, alebo do vonkajšieho sveta. Z tohto pohľadu je dôležitá iniciácia alebo posvätenie. Súvisí s tradíciou. Slovo tradícia  môže  znieť  negatívne, ako čosi. konzervatívne. Proti tomu sa ozýva ego: chcem ísť svojou cestou a robiť  čo chcem sám, nezaujímajú ma tradície". Preto by som chcel vysvetliť, čo je to tradícia a na čo slúži. Po tisíce rokov sa odovzdávalo určité učenie, určité znalosti prostredníctvom učiteľov guru. Nie len intelektuálne poznanie, čítania v sanskrte a vysvetľovanie svätých textov. Tradícia je živá v tom prípade, pokiaľ učiteľ našiel  dôstojného žiaka, ktorý sa naučil vládnuť tým čím vládol aj učiteľ. Ak sa v tradícii opakuje spájanie osobného vedomia s vedomím Kozmu, tzv. Samadhi, ktoré je v duchovnom zmysle najhlbším prežívaním vedomia, tak je tradícia živá. Ak sa to stovky a tisíce rokov permanentne opakuje, tak je škola živá a má svoje pokračovanie. Keď sa žiak stane súčasťou takejto školy a získa  posvätenie, môže prenikať hlbšie do meditácií a ďalších vnútorných techník. To sa týka už nie vonkajších techník jogy, ale vnútornej a vonkajšej tantry.

Foto: Robert Urgela, www.7pilierov.wz.cz

DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Cesta jogy

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.