Sú mýty o Vojtovej metóde ako o bolestnej rehablitácii pravdivé?

Mirka

Najčastejšie si pod pojmom Vojtova metóda predstavíme bolestivé cvičenie sprevádzané plačom, ktoré musia absolvovať dojčatá, ohrozené nejakou poruchou pohyblivosti (okrem iného aj s diagnózou detskej mozgovej obrny), pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta, a následne aj doma spolu s rodičom. Čo je pravda? A čo zasa mýtus?

Mýty, ktoré sa tradujú o Vojtovej metóde pri liečbe detí
3. JUL 2013

Tvorcom Vojtovej metódy, ako napovedá samotný názov, je Prof. MUDr. Václav Vojta. Detský neurológ počas svojho života viedol mnohé semináre a publikoval vedecké práce z oblasti pohybových porúch u detí. Najznámejšími z jeho diel sú Mozgové pohybové poruchy v detskom veku (prvé vydanie vyšlo v roku 1974 v Nemecku). Autor sa v knihe sústreďuje na pohybové problémy v dojčenskom veku a venuje sa aj terapeutickému systému. Ďalšie dielo, teda kniha s názvom Vojtov princíp (prvýkrát vydaná v Nemecku v roku 1992) je už podľa názvu zameraná na Vojtovu terapiu. Obe knihy vyšli niekoľkokrát v aktualizovaných verziách a stali sa populárnymi v mnohých krajinách. Aktuálne sa Vojtova metóda vyučuje nielen v Európe, ale aj v krajinách ako Argentína, Mexiko alebo Japonsko.

Vojtova metóda: Pomoc nielen pri detskej mozgovej obrne

Vojtova metóda sa využíva najmä na liečbu detí, ktoré sú ohrozené centrálnou poruchou pohyblivosti – parézou, okrem iného aj s detskou mozgovou obrnou, ktorým pomáha pozitívne ovplyvňovať koordináciu motoriky. A to tak, že ovplyvňuje koordináciu pohyblivosti na úrovni centrálnej nervovej sústavy bez toho, aby bol pacient vyzvaný k nejakému pohybu. Deje sa to úplne automaticky.

Samozrejme, to nie je jediné využitie tohto rehabilitačného systému, ako sa väčšina laikov domnieva: „Vojtova metóda sa používa prevažne pri motorických problémoch detí, ale i dospelých. U detí je to asymetrický vývoj, problémy s prehĺtaním, svalové ochorenia, choroby chrbtice a panvy a podobne,“ upresňuje odborníčka z neštátneho zdravotného zariadenia RL-CORPUS, Bc. Věra Skaličková – Kováčiková.

Ďalším pretrvávajúcim mýtom je, že Vojtova metóda je určená len pre deti do jedného roku. Nie je to pravda, pretože: „Vojtova metóda sa využíva na liečbu pacientov od narodenia až do vysokého veku,“ hovorí odborníčka. Terapia je teda rovnako vhodná pre deti v školskom veku, ale aj pre dospelých. U školákov terapia pozitívne ovplyvňuje rozličné pohybové problémy, bolesť, zlé držanie tela, stavy po úrazoch a pod. pri zachovaní vplyvu na motorický vývoj. Dospelým napomáha obnoviť pohybové schopnosti a obmedziť bolesť.

Bolí, alebo nebolí?

V mnohých prípadoch je terapia označovaná za bolestivú, pretože deti pri nej plačú. Ide tu však o nesprávnu interpretáciu plaču: „Dieťa plače. Plač býva vysvetľovaný tým, že dieťa cíti bolesť. Je to však spôsob komunikácie, ako to poznáme u detí, ktoré nevedia rozprávať. Vyjadrujú plačom svoju vôľu, postoj alebo prianie,“ vysvetľuje odborníčka a dodáva, že pozitívny postoj ku cvičeniu Vojtovej metódy je potrebné u dieťaťa vypestovať. Vo veľkej miere to závisí od fyzioterapeuta, ktorý musí postupovať tak, aby dieťa cvičenie akceptovalo: „Pokiaľ má dieťa pôrodné zranenie alebo nejaké kontraktúry (to jest skrátené svaly), môže spontánne cítiť bolesť, alebo cíti bolesť pri nevhodnej manipulácii. Je potrebné dieťa dobre vyšetriť a na základe toho k nemu pristupovať, teda dieťa bez bolesti ošetriť,“ vysvetľuje Bc. Kováčiková.

Celý proces diagnostiky a ošetrovania môžeme prirovnať k rehabilitácii dospelých s tým rozdielom, že dospelí vedia povedať, čo ich bolí, a tomu fyzioterapeut prispôsobí svoju prácu. Dieťa rozprávať nevie, preto je dôležité, aby terapiu vykonával vyškolený odborník, ktorý navyše dokáže rešpektovať jeho potreby k liečbe. Pritom všetkom musí zvládnuť osobnosť dieťaťa tak, aby terapia bola cielená na jeho problém. „Indikácia polôh a možnosti aktivácie týchto polôh sú indikované vo vzťahu k tomu, čo je matka schopná spolu s dieťaťom zvládnuť, samozrejme, za predpokladu, že cieľ terapie na daný problém zostáva zachovaný,“ dopĺňa terapeutka.  

Úspešnosť liečby Vojtovou metódou

Úspešnosť liečby je závislá od viacerých skutočností. V prvom rade ide o skoré zistenie diagnózy, dôkladné vyšetrenie odborníkom a nastolenie samotnej liečby vyškoleným terapeutom. „S rehabilitáciou je potrebné začať čo najskôr. Najlepšie v priebehu prvých troch až šiestich týždňov života dieťaťa,“ upresňuje terapeutka. Veľmi dôležitým faktorom je spolupráca rodičov s fyzioterapeutom. Ak chcú rodičia svojmu dieťaťu naozaj pomôcť, je potrebné osvojiť si jednotlivé cviky a s dieťaťom ich pravidelne vykonávať. Iba tak môže dieťa urobiť pokroky. Potvrdzujú to aj slová Bc. Kováčikovej: „Úspešnosť liečby je vysoká. Musíte mať však vyškoleného terapeuta a matku, ktorá robí to, čo jej fyzioterapeut hovorí.“

Ďalej odborníčka vysvetľuje, že pohybové problémy sa zaraďujú do štyroch stupňov centrálnej koordinačnej poruchy. Pri ťažkostiach, ktoré patria do prvého a druhého stupňa, rehabilitácia neprebieha, stav dieťaťa sa kontroluje. Tretí stupeň centrálnej koordinačnej poruchy si vyžaduje okamžitú rehabilitáciu. Pokiaľ sa cvičí Vojtovou metódou, z dostupných štatistík vyplýva, že viac ako 95 percent detí bude zdravých úplne, zvyšok detí môže aj naďalej bojovať s určitou pohybovou chybou. „Je to skupina detí, ktoré sa v rámci hrubej motoriky správajú nenápadne, ale kvalitatívny vývoj naznačuje, že všetko nie je v poriadku. Z tohto dôvodu uniknú pozornosti diagnostika. Je to však skôr problém diagnostiky, teda je potrebné tieto deti zaradiť včas na terapiu,“ objasňuje problematiku diagnostiky a liečby pohybových porúch odborníčka. Do štvrtého stupňa centrálnej koordinačnej poruchy patria najťažšie prípady pohybových porúch. Podľa slov odborníčky je tu asi 46 percentná šanca na vyliečenie pomocou Vojtovej metódy.

Šanca na lepší život 

Veríme, že hoci je Vojtova metóda pre laika pomerne náročnou záležitosťou, podarilo sa nám aspoň čiastočne zbúrať mýty, ktoré v ľuďoch stále o tomto cvičení pretrvávajú. A to naozaj neoprávnene. Pravdou je, vychádzajúc nielen z vyššie uvedených štatistík, že Vojtova metóda  je veľmi účinná a dáva (nielen) deťom šancu na prežitie plnohodnotného života.

Za spoluprácu ďakujeme odborníčke na Vojtovu metódu Bc. Věre Skaličkovej – Kováčikovej.


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Sú mýty o Vojtovej metóde ako o bolestnej rehablitácii pravdivé?

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.

 
Desiatujete každý deň?
Áno, desiata je dôležitá.
Ako kedy, teda podľa toho, či mám čas.
Nie, nikdy na to nemám čas.

Celkom hlasovalo: 2524
Archív ankiet

Odber newsletterov
Tip pre redakciu
Poslať článok

Poslať článok môže len registrovaný užívateľ.